Regulamin Łowiska

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO

• Prywatne Łowisko Karpiowe udostępnione jest dla wędkarzy łowiących karpie i amury.

• Doba na łowisku zaczyna się i kończy o godzinie 07:00.

• Każdy wędkarz zostaje wyposażony w siatkę do której zobowiązany jest wrzucać przyłów w postaci karasia – ryba ma pozostać Żywa. Opiekun łowiska raz dziennie, będzie ryby odbierał.

• Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”, z wyjątkiem Karasia – gdzie nie obowiązuje zasada wypuść.

• Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do dokonania rezerwacji, po jej potwierdzeniu staje się obowiązująca.

• Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie ilości osób na łowisku.

• Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających, w tym z łódek zdalnie sterowanych w obrębie swojego stanowiska.

• Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie, oraz używanie na stanowisku: maty karpiowej - wskazana kołyska, lub gruba mata min 5cm, odkażacza, podbieraka o rozstawie ramion 80cm, żyłki minimum 0,30 mm, haków z mikro zadziorem lub skruszonym , worka karpiowego do przetrzymywania złowionego karpia, (amur zaraz po złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody). Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą.

• Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

• Wędkowanie dozwolone jest na 3 wędki metodą włosową, a w uzgodnionych z właścicielem przypadkach można będzie korzystać z 4 wędek na osobę.


• Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska. Wskazane jest stosowanie markerów tyczkowych.

• Dozwolone jest użycie maksymalnie 4 „markerów” na stanowisko.

• Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

• Dojazd autem jest możliwy tylko do wyznaczonych stanowisk, do pozostałych obowiązuje przeprawa quadem, lub drogą wodną.

• Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i narkotyków, oraz całkowity zakaz kąpieli.

• Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

• Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

• Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

• W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.

• Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.

• Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!.

• Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.

• Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

• Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

• Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

• Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

• Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

• Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!

UWAGA! Osoba, która chce zabrać karasia ma obowiązek zgłosić to obsłudze łowiska w celu dokonania zakupu tej ryby!


REGULAMIN ŁOWISKA Z DRAPIEŻNIKAMI

1. Łowisko z Drapieżnikami udostępnione jest dla wędkarzy łowiących róznymi metodami.

2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania, oraz strosowania kotwic.

3. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do rezerwacji dnia i stanowiska za pomocą formularza.

4. Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z osobą towarzyszącą która uiściła opłatę w wysokości 20zł.

5. Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.

6. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających oraz sondy.

7. Od Wędkarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: podbieraka gumowanego o rozstawie ramion 80cm, maty, narzędzi do bezpiecznego wyciagania haczyków z pyska ryby.,srodka do dezynfekcji ran, haki bezzadziorowe, ryb nie trzymamy w pionowej pozycji.

8. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki, a w uzgodnionych z właścicielem przypadkach można będzie korzystać z 3 wędek.

9. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.

10. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz podjazdu samochodem.

12. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.

13. A) Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
B) Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie.
C) Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.

14. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

17. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

18. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

19. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

20. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

21. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

22. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

23. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie podbieraka o rozstawie ramion minimum 90 cm oraz maty karpiowej (minimalny rozmiar 60cm na 100 cm) i specjalistycznych worków karpiowych. Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.

24. Dozwolone jest użycie maksymalnie 3 „markerów” na stanowisko.

25. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

26. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.

27. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.

28. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!

UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!.


Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 21:00
Sobota: 07:00 - 21:00
Niedziela: 07:00 - 21:00
Dla Karpiarzy 24hDojazd


Wyświetl większą mapę

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.lowiskowodnakraina.pl
projekt i wykonanie: emint.pl